CA
ES
EN
Número 14, any 2024
Revista Catalana de Museologia
Número 14 - 2024
Número 14 - 2024
Número 13 - 2023
Número 12 - 2022
Número 11 - 2021
Número 10 - 2020
Número 9 - 2019
Número 8 - 2014/2015
Número 7 - 2012/2013
Número 6 - 2010/2011
Número 5 - 2008/2009
Número 4 - 2007
Número 3 - 2006
Número 2 - 2005
Número 1 - 2003

Arxiu

Editorial

Joan Vicens Tarré

Encetem el número catorze de la revista Mnemòsine, en el qual s’aniran reflectint els projectes més singulars de la museologia i la museografia dels nostres museus. Des de l’AMC agraïm la col·laboració de totes les persones que, de manera voluntària, reflexionen sobre temes molt diversos que afecten la nostra professió i generen un saber que, article rere article, es va col·lectivitzant. Amb les aportacions d’un ampli ventall de professionals de museus la revista Mnemòsine s’ha anat convertint, al llarg d’aquests tretze anys, en un instrument per compartir coneixement i f...

Llegir

Actualitat

Delimitació dels espais museístics a les Illes Balears. Una proposta per al seu estudi

Lourdes Melis Gomila

Data publicació: 22/02/2024

Abstract


Per desenvolupar estudis de l’àmbit museístic és necessari saber quins centres existeixen. A les Illes Balears, la documentació oficial no proporciona aquesta informació. Per això, s’ha definit una metodologia per obtenir un cens de museus. Aquest es considera una eina indispensable per elaborar estudis de caràcter general que permetin definir la realitat museística de les Balears.

Paraules claus