CA
ES
EN

Lourdes Melis Gomila

Doctora en Turisme, historiadora de l'art i gestora cultural. El seu àmbit d'investigació principal són els museus. A aquest tema hi ha dedicat la seva tesi doctoral «Museus i Turisme Cultural a les Illes Balears». Professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. Desenvolupa projectes d'investigació i gestió entorn dels museus balears.


Articles

Delimitació dels espais museístics a les Illes Balears. Una proposta per al seu estudi

Lourdes Melis Gomila

Data publicació: 22/02/2024

Abstract


Per desenvolupar estudis de l’àmbit museístic és necessari saber quins centres existeixen. A les Illes Balears, la documentació oficial no proporciona aquesta informació. Per això, s’ha definit una metodologia per obtenir un cens de museus. Aquest es considera una eina indispensable per elaborar estudis de caràcter general que permetin definir la realitat museística de les Balears.

Paraules claus