CA
ES
EN
Número 14, any 2024
Revista Catalana de Museologia

Editorial

Encetem el número catorze de la revista Mnemòsine, en el qual s’aniran reflectint els projectes més singulars de la museologia i la museografia dels nostres museus. Des de l’AMC agraïm la col·laboració de totes les persones que, de manera voluntària, reflexionen sobre temes molt diversos que afecten la nostra professió i generen un saber que, article rere article, es va col·lectivitzant. Amb les aportacions d’un ampli ventall de professionals de museus la revista Mnemòsine s’ha anat convertint, al llarg d’aquests tretze anys, en un instrument per compartir coneixement i f...

Llegir

Consell de redacció