CA
ES
EN

Montse Palomar

Llicenciada en Belles Arts, en l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals, per la Universitat de Barcelona, màster en Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona i postgrau en Gestió́, Preservació́ i Difusió́ d’Arxius Fotogràfics per l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha treballat durant més de deu anys inventariant i documentant col·leccions patrimonials com a professional autònoma.

Entre el 2021 i el 2024 ha treballat com a tècnica de patrimoni cultural a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Actualment treballa com a tècnica documentalista als Museus de Sitges.


Articles

Crònica de la XXXV Jornada de la Xarxa de Museus Locals: Museus per créixer. El rol dels museus en l’educació per a la ciutadania

Montse Palomar , Marta Bertran Armadans (tècnica de patrimoni cultural), Laura Costa Mateo (cap de la Unitat de la Xarxa de Museus Locals), Muntsa Guasch Solé i Montse Palomar Molins (tècniques de patrimoni cultural) – Oficina de Patrimoni Cultural, Diputació de BCN

Data publicació: 29/05/2024

Abstract


El 15 de novembre de 2023 va tenir lloc a Barcelona la XXXV Jornada de la Xarxa de Museus Locals, Museus per créixer. El rol dels museus en l’educació per a la ciutadania. La ponència inaugural va plantejar la necessitat d’enfocar el desenvolupament de públics cap a l’accessibilitat i la participació culturals, i les aportacions posteriors van mostrar experiències que havien posat en pràctica aquests principis, entenent els museus com un veritable espai públic de diàleg i de construcció social.

Paraules claus