CA
ES
EN

Albert Forés Gómez

Director-gerent del Consorci Museu Marítim de Mallorca

Director-gerent del Consorci Museu Marítim de Mallorca.


Llicenciat en Història. Format com arqueòleg a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Tot i desenvolupar part de la vida professional a activitats lligades a la recerca i al treball de camp, he anat consolidant-me en les tasques de gestió, educatives i comunicatives. Formació que he complementat amb el CAP a la UAB, un Màster en Gestió de Recursos Culturals per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una especialització en Community Manager per la mateixa UOC i un post-grau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials per la Fundació Universitat de Girona. El meu perfil és polivalent i adaptatiu, fet que m'ha permès treballar en algunes de les principals institucions culturals de les Illes Balears: Museu Arqueològic de Son Fornés, Mallorca Rural- ArqueoMallorca, Museu Es Baluard i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. També he desenvolupat un projecte propi: Aldarq. Arqueologia Imaginativa, centrat en la divulgació de continguts relacionats amb l’arqueologia de Mallorca i l’impuls del jaciment de Capocorb Vell.


Articles

Començar des de zero: ciutadania i Administració, una vinculació coparticipativa necessària per a la creació d’un nou museu

Albert Forés Gómez , Catalina Gayà Morlà

Data publicació: 10/11/2020

Abstract


Des del novembre del 2018, el Museu Marítim de Mallorca (MMM) ha engegat un procés de coparticipació ciutadana per a la creació del museu que li ha suposat trobar-se, i aprendre a escoltar, amb la comunitat que l’acull, i també la que l’anhela. La metodologia engegada suposa imaginar —i experimentar posant la generositat al centre— nous escenaris comunicatius i té com a reptes importants vincular accés a i interacció amb com a condicions per a la coparticipació en els museus. En tot aquest procés ens hem replantejat: a) quin és el rol dels processos comunicatius en els museus; b) com generam tècniques d’escolta que ens apropin a les persones; c) com construïm relats honestos, i d) com vinculam ciutadania i Administració.

Paraules claus