CA
ES
EN

Articles Museus d'història

El Born Centre Cultural. Notes per a una anàlisi museogràfica

F. Xavier Menéndez i Pablo

Paraules claus


De monuments de pedra a patrimoni immaterial. La museïtzació de la memòria històrica a Europa

Xavier Roigé

Paraules claus


Espoliats! L'arianitsació econòmica a França (1949-1944) o el reconeixement mitjançant una exposició d'un fet reprimit

Ignasi Cristià i Jean-Claude Duclos

Paraules claus


Museu de la Memòria de Montevideo. Un instrument per al desenvolupament de la consciència crítica

Elbio Ferrario

Paraules claus


La representació del passat comunista als museus de les societats postsoviètiques: l'exemple de la Casa del Terror a Budapest i del DDR Museum a Berlin

Sònia Combe

Paraules claus


Els museus d'història. Presentació

Mariona Companys i Huguet

Paraules claus


Vitrines de la història: una panoràmica de l'evolució dels museus d'història

Jusèp Boya

Paraules claus


Àgores. Museus per a la mediació: història, identitats i perplexitats

Montserrat Iniesta

Paraules claus


Museus d'història i interdisciplinarietat: l'exemple del Castell-Ecomuseu Urbà de Rubí

Teresa Blanch

Paraules claus


Els museus d'història des de la perspectiva dels alumnes

Joan Pagès i Cecília Llobet

Paraules claus


El Museu d'Història de Catalunya, els primers deu anys (1996-2006)

Daniel Venteo

Paraules claus