CA
ES
EN

Articles Virtual exhibitions

CEM 50/40 Arqueologia. A retrospective insight projected to the future

Alfred Mauri Martí. Centre d’Estudis Martorellencs and Esther Travé Allepuz. Universitat de Barcelona. Institut d’Arqueologia

Alfred Mauri Martí , Esther Travé Allepuz

Publication date: 11/01/2023

Abstract


This paper summarizes the experience of creating a temporary exhibition. The Centre d’Estudis Martorellencs had the original idea and implemented this exhibition to celebrate the fiftieth anniversary of the association and the fortieth anniversary of formal archaeological fieldwork in Santa Margarida. During almost a year, since the original idea was thought until the end of the exhibition, the association has been committed to creating a discourse filled with a considerable number of visual resources. The aim was bringing the tasks developed by our association closer to the general public. After the end of the exhibition, it is time to assess the experience and to provide its contents in virtual format for everyone.

Keywords


Del Java a Google. Exposicions online i museus, una parella de fet

“En un futur, el museu contindrà una sola obra, i tota la documentació complementària i contextual que l’expliqui”. Umberto Eco

Daniel Zapater Caminal

Publication date: 23/03/2019

Abstract


Les exposicions en línia representen un recurs molt valuós per als museus, ja que permeten trencar amb la fugacitat de les exposicions temporals i mantenir vius els continguts generats. Aquest article fa un repàs a l’evolució de les exposicions virtuals, reflexiona sobre la utilitat i la idoneïtat d’aquest recurs digital, en destaca algunes de les millors pràctiques i n’estableix les directrius fonamentals a l’hora d’utilitzar plataformes web, de treballar estratègies de storytelling i de donar la màxima visibilitat a internet.

Keywords