CA
ES
EN
Number 9, year 2019
Revista Catalana de Museologia
Number 9 - 2019
Number 9 - 2019
Number 8 - 2014/2015
Number 7 - 2012/2013
Number 6 - 2010/2011
Number 5 - 2008/2009
Number 4 - 2007
Number 3 - 2006
Number 2 - 2005
Number 1 - 2003

Registry

Editorial

Olga López Miguel

Since the year 2004, when the first issue of Mnemòsine. Revista catalana de museologia, the Associació de Museòlegs de Catalunya (Association of Museologists of Catalonia) has considered this project as one of the central axes of its action. Throughout these years, it has been the only magazine devoted to museology published in Catalonia and it has persevered in its mission to offer the museological community a forum where we can reflect on our discipline and the exercise of our profession. Needless to say, that it was not always an easy journey and that several obstacles needed to be overcome along the way.

After launching eight issues on paper wh...

Read

Opinion

El poder evocador de l’objecte

Les peces dels museus usades per al treball de la memòria i les emocions

Helena Minuesa

Publication date: 25/03/2019

Abstract


From the didactic point of view, the use of the objects has been extensively studied. At the beginning of the 20th century, the parents of the Montessori and Decroly methods had already considered it as a powerful generator of connections for childhood learning. As reference elements, the objects can help us to keep in mind the concepts and also to stimulate new learning. Beyond encouraging learning at an early age, the objects can bring back memories.

Remarkably, the structural axes of the study presented here is this potential of creating connections with memory, and the whole ability to wake up emotions.

Keywords


'Dona’m la mar', una altra forma de mirar

La incorporació de la perspectiva de gènere en el relat museístic

Catalina Gayà Morla i Laia Seró Moreno

Publication date: 24/03/2019

Abstract


A finals de 2017, el Museu Marítim de Barcelona (MMB) va engegar Dona’m la mar, un projecte de recerca per incorporar la perspectiva de gènere a la narrativa del museu. Ara bé, volent incloure la veu de les dones com a part activa de la institució, Dona’m la mar també ens ha fet repensar quin és el rol del museu com a creador de relat en una societat que vol ser més igualitària. La recerca s’estructura entorn de cinc grups de discussió en què han participat dones que treballen i viuen la mar des de diferents àrees. Aquesta és l’experiència d’un museu que, com a la institució generadora de coneixement i memòria col·lectiva que és, ha assumit la seva responsabilitat social com a creador d’opinió pública i s’ha atrevit a formular noves preguntes per a la construcció del canvi: com narren la mar les dones de la mar?

Keywords


Narrative

Del Java a Google. Exposicions online i museus, una parella de fet

“En un futur, el museu contindrà una sola obra, i tota la documentació complementària i contextual que l’expliqui”. Umberto Eco

Daniel Zapater Caminal

Publication date: 23/03/2019

Abstract


Les exposicions en línia representen un recurs molt valuós per als museus, ja que permeten trencar amb la fugacitat de les exposicions temporals i mantenir vius els continguts generats. Aquest article fa un repàs a l’evolució de les exposicions virtuals, reflexiona sobre la utilitat i la idoneïtat d’aquest recurs digital, en destaca algunes de les millors pràctiques i n’estableix les directrius fonamentals a l’hora d’utilitzar plataformes web, de treballar estratègies de storytelling i de donar la màxima visibilitat a internet.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018)

Introducció i context

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 21/03/2019

Abstract


D’uns anys ençà (des de 2008) hem ofert des de la revista Mnemòsine una crònica de les darreres novetats museogràfiques del país, per anys. Al número 5 vam abastar els anys 2008 i 2009; al número 6, els anys 2010 i 2011; al número 7, 2011 i 2012 i al 8, el segon semestre de 2012, el 2013 i pràcticament tot el 2014.

Ara, estem en condicions d’oferir una cinquena entrega, però aquesta vegada ho farem en capítols específics, separats, en format electrònic i en sis articles diferents:“Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018). Introducció i context”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2016)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2017)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2018)” i “Intervencions museogràfiques a Catalunya: projectes”.

Aquesta iniciativa pretén, com hem fet fins ara, recollir les realitzacions museogràfiques (museus i exposicions permanents en museus, monuments i centres afins que siguin nous o que s’hagin reformat) dutes a terme en els darrers anys, així com els projectes en curs.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya I

Any 2015

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 20/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2015. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya III

Any 2017

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 18/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2017. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya II

Any 2016

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 19/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2016. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya IV

Any 2018

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 17/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2018. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Keywords


Welcome to the MMACA

Guido Angelo Ramellini

Publication date: 21/11/2019

Abstract


Contribute to the promotion of mathematical education and to disseminate a social image different from a discipline that is considered difficult, unpleasant and abstract. These are the objectives of the MMACA project, the Mathematics Museum of Catalonia, launched in 2005. It has gone a long way to reach its eighty thousand visitors per year to the permanent exhibition of Cornellà, and to maintain the traveling exhibition active. And there is still a lot to come.

Keywords


News

El Museu Virtual de la Moda de Catalunya

Projecte, gestió i nous desafiaments de la museologia digital

Grup Walden

Publication date: 22/03/2019

Abstract


Throughout history, fashion has played an important role in the manufacturing and commercial landscape of countries – and still does. A large number of Catalan museums reflect this reality and preserve numerous items of clothing in their storehouses, largely unknown to the general public. The Museu Virtual de la Moda de Catalunya, a virtual museum of the Catalan fashion, aims at enhancing the notability of such a cultural heritage in an innovative way and without dissociating it from its original territory. In this regard the Museu Virtual arises as a proposal to work, together with 38 museums from all over the Catalan territory, on the management and transfer of the knowledge related to this heritage through an online platform, tackling the latest challenges of the digital museology.

Keywords


Ressenya: “El museo de ciencia transformador”

“Un ensayo a favor de la relevancia social del museo de ciencia contemporáneo”, Autor: Guillermo Fernández

Pere Viladot Barba

Publication date: 22/03/2019

Abstract


No trobarem gaires publicacions amb una clara voluntat de ser accessibles a tothom i amb una mirada al món tan àmplia dels museus de ciència. És un llibre autoeditat, que presenta unes característiques d’estructura, llenguatge, maquetació i il·lustració que sovint no trobem en publicacions convencionals. Es pot adquirir en paper a través de la plataforma Amazon, però també es pot llegir en línia de forma totalment gratuïta al web que l’autor ha fet ex professo. (Aprofiteu per llegir els missatges del seu blog.) Estructurat en sis capítols, es pot llegir en l’ordre que es vulgui, ja que qualsevol té entitat per si mateix. Tanmateix, aconsello fer-ne una lectura seqüencial, perquè la narrativa utilitzada ho mereix, i ofereix una panoràmica completa del món dels museus de ciència.

Keywords


Museums for a fairer world: XXI Museums and Education Seminar: Sustainability

Gemma Carbó Ribugent , Mireia Mayolas Créixams

Publication date: 24/07/2019

Abstract


The challenge of changing the world is undoubtedly fascinating and the need for it, prevailing. If Greta Thunberg, only sixteen years old at the time, has set for herself the mission to leading the defense against climate change, every museum professional and every institution should be able to embrace a personal and collective commitment in favor of this global agenda.
This is the starting point for the XXI Museums and Education Seminar, of the MMB,  which was held on April 30, 2019, under the title "Education and Sustainability". This event was organized by both the Museu Marítim de Barcelona (Maritime Museum of Barcelona) and the Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla (Museum of the Rural Life of the Carulla Foundation), near Tarragona.

Keywords