CA
ES
EN

Articles Conservation-restoration

La conservació-restauració a Catalunya. Estudi sobre l’estat actual del sector

CRAC

Data publicació: 11/05/2022

Abstract


La conservació-restauració té un paper vital en la preservació del patrimoni cultural, però els professionals que s’hi dediquen, majoritàriament dones, fa anys que exerceixen en un context desfavorable per la falta de legislació, el poc reconeixement, el dèficit de places públiques, una pràctica privada precària i l’intrusisme.

Davant d’aquesta situació l’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) va encarregar un estudi del sector per tenir una radiografia amb base d’evidència sòlida i poder formular estratègies efectives de canvi que millorin la situació, tant de la professió com de la conservació del patrimoni.

L’article presenta breument el context de l’estudi realitzat per la consultora independent, alguns resultats claus i les conclusions i reflexions a les quals va conduir la recerca. Aquest treball ha permès identificar, contrastar i argumentar un conjunt de problemes, reptes i solucions que encara el sector.

Paraules claus