CA
ES
EN

Articles Museu col·laboratiu

“Un objecte, tres visions. Museu virtual d’integració”: una experiència dins de la museologia participativa

Aina Ferrero Horrach

Aina Ferrero Horrach

Data publicació: 31/03/2022

Abstract


La història del Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca és la d’un museu d’essència comunitària que, tot i néixer amb la voluntat d’homenatjar la història industrial del seu poble, es va inaugurar en un moment de malestar i crisi en el sector del calçat pel tancament de nombroses fàbriques. En els darrers anys, el museu ha experimentat un fort procés de transformació per bastir ponts amb la comunitat que l’acull i atorgar-li el paper protagonista: des de l'elecció de la nova museografia fins a la programació anual. El museu ha rebut el Premi Ibermuseos d'Educació 2020 pel projecte “Un objecte, tres visions. Museu virtual d’integració”, arrelat dins del marc de la museologia participativa. El projecte ha suposat la continuació del treball iniciat prèviament per documentar la memòria oral vinculada amb la indústria del calçat, la revalorització d’un ofici tradicional per afavorir un nou ressorgiment i la recuperació socioeconòmica del municipi, el reconeixement de la diversitat cultural d’Inca per integrar-la dins la programació del museu, i el foment del diàleg intergeneracional i intercultural perquè les noves generacions d’inquers coneguin el seu passat industrial i el puguin projectar cap al futur.

Paraules claus