CA
ES
EN

Lina Ubero, Laia Collado i Dacha Atienza

Article redactat per Laia Collado, gerent, Dacha Atienza, cap de col·leccions, recerca i centre de documentació, i Lina Ubero, cap de programes públics; totes tres membres de l’equip directiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Som impulsores de la comissió que ha fet possible l’elaboració i posada en marxa del pla per a la perspectiva de gènere del museu. Ha estat un repte des de la convicció i el desig de fer del museu un espai més inclusiu.


Articles

Pla d’acció per a la perspectiva de gènere del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 2021-2023

Lina Ubero, Laia Collado i Dacha Atienza

Data publicació: 23/10/2023

Abstract


L’article presenta el pla d’acció per a la perspectiva de gènere del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 2021-2023, fruit d’un procés llarg i sense referents que ha implicat una part important del personal del museu. Les principals línies de reflexió i de treball, la recerca de referents, la definició de les accions i dels indicadors, la formació i l’avaluació intenten dibuixar una experiència complexa i molt important per al museu.

Paraules claus