CA
ES
EN

Articles Museus inaugurats

Museographic interventions in Catalonia (2020-2021)

F. Xavier Menéndez i Pablo

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 29/03/2022

Abstract


We are once again preparing to report on the (permanent) museographic interventions carried out in Catalan museums in recent years. In this case, we talk about two extraordinary and (hopefully) atypical years—the years 2020 and 2021—the years of the Covid-19 pandemic, which has led to the suspension or delay of many museological projects in Catalonia and the drastic reduction of new inaugurations.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya (2019)

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 01/11/2020

Abstract


Des del 2008 hem ofert a la revista Mnemòsine una crònica de les darreres novetats museogràfiques del país, per anys. Al número 5 vam abastar els anys 2008 i 2009; al 6, el 2010 i el 2011; al 7, el 2011 i el 2012, i al 8, el segon semestre del 2012, el 2013 i pràcticament tot el 2014. Al número 9 (digital) vam publicar —en articles separats— les corresponents als any 2015, 2016, 2017 i 2018, a més d’una introducció comuna amb el títol “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018). Introducció i context”.

Aquesta iniciativa pretén, com hem fet fins ara, donar a conèixer les realitzacions museogràfiques realitzades: ens referim a nous museus o centres d’interpretació, o a reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins, efectivament inaugurades. De moment deixem al calaix els nombrosos projectes, en marxa o simplement anunciats. També obviem les exposicions temporals.

Keywords