CA
ES
EN

F. Xavier Menéndez i Pablo

Diputació de Barcelona

F. Xavier Menéndez i Pablo (Barcelona, 1961) es historiador, arqueólogo y museólogo, y actualmente es técnico de patrimonio cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona (DIBA). Ha sido técnico (1984-1986) y director (1990-93) del servicio de Joventut de la DIBA, conservador de museos y técnico de patrimonio cultural de la DIBA (1986-1990; 2000-2004; 2007-2008; 2011-2019); conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya (1993-2000); Director de Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2005-2007); y jefe de la sección de Patrimoni Cultural del Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (2008-2011). Autor de varios artículos sobre política, legislación, gestión y aspectos profesionales relacionados con el patrimonio cultural. Vocal de la Junta de Museus de Catalunya y del Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.


Articles

Museographic interventions in Catalonia (2020-2021)

F. Xavier Menéndez i Pablo

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 29/03/2022

Abstract


We are once again preparing to report on the (permanent) museographic interventions carried out in Catalan museums in recent years. In this case, we talk about two extraordinary and (hopefully) atypical years—the years 2020 and 2021—the years of the Covid-19 pandemic, which has led to the suspension or delay of many museological projects in Catalonia and the drastic reduction of new inaugurations.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya (2019)

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 01/11/2020

Abstract


Des del 2008 hem ofert a la revista Mnemòsine una crònica de les darreres novetats museogràfiques del país, per anys. Al número 5 vam abastar els anys 2008 i 2009; al 6, el 2010 i el 2011; al 7, el 2011 i el 2012, i al 8, el segon semestre del 2012, el 2013 i pràcticament tot el 2014. Al número 9 (digital) vam publicar —en articles separats— les corresponents als any 2015, 2016, 2017 i 2018, a més d’una introducció comuna amb el títol “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018). Introducció i context”.

Aquesta iniciativa pretén, com hem fet fins ara, donar a conèixer les realitzacions museogràfiques realitzades: ens referim a nous museus o centres d’interpretació, o a reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins, efectivament inaugurades. De moment deixem al calaix els nombrosos projectes, en marxa o simplement anunciats. També obviem les exposicions temporals.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018)

Introducció i context

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 21/03/2019

Abstract


D’uns anys ençà (des de 2008) hem ofert des de la revista Mnemòsine una crònica de les darreres novetats museogràfiques del país, per anys. Al número 5 vam abastar els anys 2008 i 2009; al número 6, els anys 2010 i 2011; al número 7, 2011 i 2012 i al 8, el segon semestre de 2012, el 2013 i pràcticament tot el 2014.

Ara, estem en condicions d’oferir una cinquena entrega, però aquesta vegada ho farem en capítols específics, separats, en format electrònic i en sis articles diferents:“Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018). Introducció i context”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2016)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2017)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2018)” i “Intervencions museogràfiques a Catalunya: projectes”.

Aquesta iniciativa pretén, com hem fet fins ara, recollir les realitzacions museogràfiques (museus i exposicions permanents en museus, monuments i centres afins que siguin nous o que s’hagin reformat) dutes a terme en els darrers anys, així com els projectes en curs.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya I

Any 2015

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 20/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2015. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya II

Any 2016

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 19/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2016. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya III

Any 2017

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 18/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2017. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya IV

Any 2018

F. Xavier Menéndez i Pablo

Publication date: 17/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2018. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Keywords


Crònica-resum d’esdeveniments museístics 2011-2012 o Intervencions museogràfiques a Catalunya el 2011 i el 2012

F. Xavier Menéndez i Pablo

Keywords


El Born Centre Cultural. Notes per a una anàlisi museogràfica

F. Xavier Menéndez i Pablo

Keywords


Intervencions museogràfiques a Catalunya el 2013 i 2014

F. Xavier Menéndez i Pablo

Keywords


Balanç de l'aplicació de la Llei 17/1990 de museus

F. Xavier Menéndez i Pablo

Keywords


Intervencions museogràfiques realitzades a Catalunya durant el 2008 i el 2009

F. Xavier Menéndez i Pablo

Keywords


Intervencions museogràfiques realitzades a Catalunya el 2010

F. Xavier Menéndez i Pablo

Keywords