CA
ES
EN
Número 12, any 2022
Revista Catalana de Museologia

Editorial

El número 12 de Mnemòsine. Revista catalana de museologia veu la llum en un moment en què els i les professionals dels museus seguim amb la mirada posada a recuperar l’activitat limitada per la covid-19. Des de l’AMC, malgrat la pandèmia, hem pogut celebrar els 25 anys de l’associació en un acte que ens va permetre retrobar-nos de manera presencial al Museu d’Història de Catalunya, que va comptar amb la participació dels autors del llibre commemoratiu, Daniel Solé i F. Xavier Menéndez, i amb les intervencions de les presidentes i els presidents de l'associació al llarg d’a...

Llegir

Consell de redacció