CA
ES
EN

Antoni Laporte

Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Gestió i Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona.

Director tècnic de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, organisme que dona suport als equipaments patrimonials de Catalunya en el coneixement dels seus visitants.

Director d’ARTImetria, consultoria amb vint-i-quatre anys d’experiència especialment en el camp del patrimoni cultural.

Professor convidat del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de Barcelona, del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya i del Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials de la Universitat de Girona.


Articles

L'impacte de la pandèmia als museus catalans

Antoni Laporte

Data publicació: 20/09/2022

Abstract


La covid-19 va provocar un impacte profund en el sistema cultural i, per extensió, en l’àmbit patrimonial, a Catalunya. El caràcter planetari de la pandèmia ha suposat uns efectes similars a tots els països. El confinament domiciliari, primer, i les limitacions en la mobilitat, durant els dos anys que ha durat la pandèmia, van generar impactes severs en la freqüentació, en els ingressos i molt especialment en els equips de treball. Des de situacions més contundents com l’aturada i els consegüents ERTO fins a la paralització de les activitats, l’empremta de la covid ha marcat un abans i un després en el sector. Cal indicar que els efectes han estat diferents segons tres factors principals: la localització (els museus situats en territoris amb una forta recepció de turistes han patit més), la grandària (gestionar un equip ampli en temps de confinament i teletreball ha estat més complex en les grans organitzacions) i segons la titularitat (tot i que l’impacte ha estat generalitzat i els grans museus de titularitat pública han patit efectes severs, la situació ha estat molt dramàtica entre el ric entramat d’equipaments de titularitat privada que depenen majoritàriament dels ingressos procedents de la freqüentació de visitants). En aquests llargs mesos de pandèmia el sector ha concentrat una part molt considerable dels seus esforços a augmentar i millorar la seva oferta digital. Esperem que la pandèmia hagi servit per consolidar aprenentatges i la posada al dia dels seus recursos digitals.

Paraules claus