CA
ES
EN

Articles Estratègia digital

Del Java a Google. Exposicions online i museus, una parella de fet

“En un futur, el museu contindrà una sola obra, i tota la documentació complementària i contextual que l’expliqui”. Umberto Eco

Daniel Zapater Caminal

Publication date: 23/03/2019

Abstract


Les exposicions en línia representen un recurs molt valuós per als museus, ja que permeten trencar amb la fugacitat de les exposicions temporals i mantenir vius els continguts generats. Aquest article fa un repàs a l’evolució de les exposicions virtuals, reflexiona sobre la utilitat i la idoneïtat d’aquest recurs digital, en destaca algunes de les millors pràctiques i n’estableix les directrius fonamentals a l’hora d’utilitzar plataformes web, de treballar estratègies de storytelling i de donar la màxima visibilitat a internet.

Keywords