CA
ES
EN

Artículos Museus d'història

El Born Centre Cultural. Notes per a una anàlisi museogràfica

F. Xavier Menéndez i Pablo

Palabras claves


De monuments de pedra a patrimoni immaterial. La museïtzació de la memòria històrica a Europa

Xavier Roigé

Palabras claves


El Museu d'Història dels Jueus, Girona

Sílvia Planas Marcè

Palabras claves


Espoliats! L'arianitsació econòmica a França (1949-1944) o el reconeixement mitjançant una exposició d'un fet reprimit

Ignasi Cristià i Jean-Claude Duclos

Palabras claves


Museu de la Memòria de Montevideo. Un instrument per al desenvolupament de la consciència crítica

Elbio Ferrario

Palabras claves


La representació del passat comunista als museus de les societats postsoviètiques: l'exemple de la Casa del Terror a Budapest i del DDR Museum a Berlin

Sònia Combe

Palabras claves


Els museus d'història. Presentació

Mariona Companys i Huguet

Palabras claves


Vitrines de la història: una panoràmica de l'evolució dels museus d'història

Jusèp Boya

Palabras claves


Àgores. Museus per a la mediació: història, identitats i perplexitats

Montserrat Iniesta

Palabras claves


Museus d'història i interdisciplinarietat: l'exemple del Castell-Ecomuseu Urbà de Rubí

Teresa Blanch

Palabras claves


Els museus d'història des de la perspectiva dels alumnes

Joan Pagès i Cecília Llobet

Palabras claves


El Museu d'Història de Catalunya, els primers deu anys (1996-2006)

Daniel Venteo

Palabras claves


La nova política de monuments del Museu d'Història de Catalunya

Jusèp Boya

Palabras claves