CA
ES
EN

Articles Patrimoni culltural

XXXIII Jornades de la Xarxa de Museus Locals: Museus i SOStenibilitat: de la missió a l’acció. Crònica i reflexions

Laura Costa Mateo. Cap de la Unitat de la Xarxa de Museus Locals

Laura Costa

Data publicació: 11/05/2022

Abstract


El 17 i 18 de novembre de 2021 es van celebrar en l’Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació de Barcelona, amb retransmissió en directe via Zoom, les XXXIII Jornades de la Xarxa de Museus Locals amb el títol “Museus i SOStenibilitat: de la missió a l’acció”. Al llarg dels dos dies especialistes referents en la matèria i diversos professionals de museus i equipaments culturals van reflexionar sobre el paper dels museus davant l’emergència climàtica, com abordar l’encaix dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els diferents àmbits de l’activitat i la gestió museística, alhora que es van presentar diverses experiències i accions realitzades per diferents equipaments en relació amb la sostenibilitat, que són un bon exemple de treball a favor d’una societat més sostenible, justa i igualitària.

En aquest article es recullen les aportacions efectuades pels diferents ponents que hi van intervenir, així com una reflexió final a manera de conclusió.

Paraules claus


La conservació-restauració a Catalunya. Estudi sobre l’estat actual del sector

CRAC

Data publicació: 11/05/2022

Abstract


La conservació-restauració té un paper vital en la preservació del patrimoni cultural, però els professionals que s’hi dediquen, majoritàriament dones, fa anys que exerceixen en un context desfavorable per la falta de legislació, el poc reconeixement, el dèficit de places públiques, una pràctica privada precària i l’intrusisme.

Davant d’aquesta situació l’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) va encarregar un estudi del sector per tenir una radiografia amb base d’evidència sòlida i poder formular estratègies efectives de canvi que millorin la situació, tant de la professió com de la conservació del patrimoni.

L’article presenta breument el context de l’estudi realitzat per la consultora independent, alguns resultats claus i les conclusions i reflexions a les quals va conduir la recerca. Aquest treball ha permès identificar, contrastar i argumentar un conjunt de problemes, reptes i solucions que encara el sector.

Paraules claus


Ressenya: Teresa Blanch Bofill, La gestió dels museus i el patrimoni en les polítiques culturals a Catalunya (1980-2018)

Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.

Daniel Rico Camps

Data publicació: 14/05/2020

Abstract


En aquest treball, l’autora analitza de forma crítica i exhaustiva quins han estat els models de gestió i finançament dels museus i el patrimoni cultural a Catalunya durant els darrers quaranta anys, i planteja un conjunt de reflexions sobre l’estat actual del sector i les línies estratègiques que a hores d’ara s’estan plantejant per resituar-lo i adaptar-lo als canvis socials, econòmics i tecnològics amb què s’enfronta el segle XXI.

Paraules claus