CA
ES
EN

Muntsa Guasch Solé

Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat d’Art, per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles, especialitat de Restauració Pictòrica, per l’Escola d’Arts i Oficis  de la Diputació de Barcelona, i postgraus en Museografia, Disseny i Condicionament per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, i en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials per la Universitat de Girona.

Durant deu anys va col·laborar en la conceptualització i el desenvolupament de diversos projectes de comunicació i didàctica del patrimoni per a diferents museus i empreses culturals. Des del 1999 va treballar com a tècnica de patrimoni en el Museu de Gavà i el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, i des del 2019 a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.


Articles

Crònica de la XXXIV Jornada de la Xarxa de Museus Locals: “Museus, conflictes i crisis humanitàries: el patrimoni com a eina de construcció massiva”

Autores: Marta Bertran Armadans (tècnica de patrimoni cultural), Laura Costa Mateo (cap de la Unitat de la Xarxa de Museus Locals) i Muntsa Guasch Solé (tècnica de patrimoni cultural) – Oficina de Patrimoni Cultural, Diputació de Barcelona

Marta Bertran Armadans , Laura Costa , Muntsa Guasch Solé

Data publicació: 27/04/2023

Abstract


El 22 de novembre de 2022 es va celebrar al Paranimf de l’Escola Industrial, a Barcelona, la jornada “Museus, conflictes i crisis humanitàries. El patrimoni com a eina de construcció massiva”, que es va poder seguir tant de manera presencial com en línia. Al llarg de la jornada, destacats especialistes de la matèria i professionals del sector museístic van reflexionar sobre com els museus poden intervenir durant i després dels conflictes i les crisis humanitàries. Tant pel que fa a la salvaguarda dels béns patrimonials, com a les iniciatives d’acció social i humanitària, i a la tasca de reparació, memòria i educació per la pau. En aquest article es recullen les aportacions realitzades pels ponents que hi van intervenir, així com una reflexió final a tall de conclusió.

Paraules claus