CA
ES
EN
Número 9, any 2019
Revista Catalana de Museologia

Editorial

Des del 2004, any que va aparèixer el primer número de Mnemòsine. Revista catalana de museologia, l’Associació de Museòlegs de Catalunya ha considerat aquest projecte com un dels eixos centrals de la seva actuació. Al llarg d’aquests anys, ha estat l’única revista dedicada a la museologia que s’ha publicat al nostre país i, superant obstacles al llarg del camí, ha perseverat en oferir a la comunitat museològica un fòrum on reflexionar sobre la nostra disciplina i l’exercici de la nostra professió.

Després de vuit números editats en paper, que hem procurat que tinguessin una periodicitat anual –no sempre ho hem aconseguit-, iniciem una nova etapa en format digital que ens ha de permetre millorar el servei que l’AMC ret als professionals i als museus amb aquesta publicació.

La nova Mnemòsine vol aprofitar els avantatges dels entorns digitals per generar una plataforma que prestarà atenció als fenòmens i les situacions que tenen incidència directa sobre la pràctica professional i el funcionament dels museus al nostre país, a través d’aportacions que alternaran la reflexió crítica amb l’anàlisi de la situació actual i el posicionament de la professió sobre aquelles qüestions que incideixen directament sobre el funcionament dels equipaments patrimonials i l’exercici de la professió.

Ha estat un procés llarg i laboriós, presidit per la voluntat de mantenir la rellevància de la revista com a publicació de referència de la museologia catalana, de vincular-la més estretament, si això és possible, a la realitat dels museus i la pràctica professional, i de millorar la visibilitat de la revista i, en conseqüència, de l’AMC, amb una presència permanent en les xarxes, a través de la generació de continguts vinculats a l’actualitat dels museus i de la museologia.

Us convidem a navegar-hi, a explorar-la i a participar en el creixement del projecte amb els vostres suggeriments, comentaris i aportacions!

Olga López Miguel

Presidenta de l'Associació de Museòlegs de Catalunya (2015-2019).