CA
ES
EN
Número 9, any 2019
Revista Catalana de Museologia

Editorial

Des del 2004, any que va aparèixer el primer número de Mnemòsine. Revista catalana de museologia, l’Associació de Museòlegs de Catalunya ha considerat aquest projecte com un dels eixos centrals de la seva actuació. Al llarg d’aquests anys, ha estat l’única revista dedicada a la museologia que s’ha publicat al nostre país i, superant obstacles al llarg del camí, ha perseverat en oferir a la comunitat museològica un fòrum on reflexionar sobre la nostra disciplina i l’exercici de la nostra professió.

Després de vuit números editats en paper, que ...

Llegir

Consell de redacció