CA
ES
EN

Articles Funció social dels museus

El poder evocador de l’objecte

Les peces dels museus usades per al treball de la memòria i les emocions

Helena Minuesa

Data publicació: 25/03/2019

Abstract


L’ús de l’objecte des de la vessant didàctica s’ha estudiat extensament i no és un fet nou. De fet, ja a principis del segle XX, els pares del mètode Montessori i Decroly el consideraven un potent generador de connexions per a l’aprenentatge infantil, en tant que, com a elements de referència, els objectes ens ajuden a fixar els conceptes apresos i estimulen també nous aprenentatges.

Però més enllà d’incentivar l’aprenentatge en edats primerenques, els objectes són importants evocadors del record. I precisament aquest potencial per crear connexions amb la memòria i, sobretot, la seva capacitat de despertar emocions són els eixos estructurals de l’estudi que presentem a continuació.

Paraules claus