CA
ES
EN
Número 12, any 2022
Revista Catalana de Museologia

Editorial

El número 12 de Mnemòsine. Revista catalana de museologia veu la llum en un moment en què els i les professionals dels museus seguim amb la mirada posada a recuperar l’activitat limitada per la covid-19. Des de l’AMC, malgrat la pandèmia, hem pogut celebrar els 25 anys de l’associació en un acte que ens va permetre retrobar-nos de manera presencial al Museu d’Història de Catalunya, que va comptar amb la participació dels autors del llibre commemoratiu, Daniel Solé i F. Xavier Menéndez, i amb les intervencions de les presidentes i els presidents de l'associació al llarg d’aquests 25 anys.

També hem de congratular-nos per la publicació del quart Manual de Museologia de l'AMC, Planificació estratègica de museus i centres patrimonials, que ha estat presentat amb molt bona acollida a diversos museus de Catalunya, les Balears i Andorra.

Tot i que al començament del 2022 ens trobem encara en una situació de pandèmia, als museus s’albira una programació molt interessant i diversa, en un context de pressupostos aprovats que esperem que aportin algun alleujament a uns equips crònicament mal dotats, però sempre disposats a impulsar projectes i afrontar desafiaments.

De tots els desafiaments, a banda dels reptes quotidians, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides són ara com ara els prioritaris per als museus. Des del compromís dels equipaments patrimonials amb la societat, els museòlegs i les museòlogues estem cridats a actuar amb decisió per assolir els objectius d’aquesta agenda tan ambiciosa, per arribar al 2030 amb la certesa d’haver fet tot el que estava al nostre abast per contribuir a crear un futur més just i més sostenible.

Mnemòsine. Revista catalana de museologia és, des que va néixer l’any 2004, una eina fonamental per assolir els reptes presents i futurs, i per fer avançar la nostra disciplina. Constitueix l’espai en el qual els i les professionals de la museologia podem compartir i debatre reflexions, experiències i l’actualitat dels museus. A més, la incorporació recent d’articles d’estudiants dels màsters de museologia impartits a les universitats catalanes hi aporta la veu d’una generació que no pot expressar-se amb normalitat des dels museus, ja que afronta una preocupant dificultat per incorporar-s’hi professionalment.

Des de la Junta de l’Associació de Museòlegs volem agrair la contribució de totes les persones que nodreixen aquesta revista amb els seus treballs, al Consell de Redacció que la impulsa i als lectors, que gaudint dels continguts ajuden a millorar la realitat del nostre sector professional i dels nostres museus. A tots i totes, moltes gràcies!

 

 

Norma Vélez

Vicepresidenta de l'Associació de Museòlegs de Catalunya