CA
ES
EN
Número 11, any 2021
Revista Catalana de Museologia

Editorial

Encetem un nou número de la revista Mnemòsine, i ho fem en un moment en què sembla que gràcies a la vacunació estem superant la pandèmia de la Covid-19, que ens ha afectat en molts nivells.

Amb la intenció d’anar recuperant la normalitat, seguim nodrint la revista d’articles de màxim interès. El seu objectiu és ser una eina de profit per als nostres associats com a professionals dels museus.

Tractant articles d’actualitat, de relat i de reflexió, vull destacar, com a novetat, el fet de disposar d’articles per part de l’alumnat dels diferents màsters de museologia que s’imparteixen a les universitats catalanes.

També cal destacar l’obertura que hem fet de la revista més enllà del territori català. Hem incorporat noves persones al Consell de Redacció, amb representació de les Illes Balears, i publiquem des de l’any passat articles d’experiències de Mallorca. I és que a poc a poc volem anar eixamplant el ventall i el territori d’incidència, no només de la revista, sinó de l’associació en si.

L’experiència d’aquest darrer any i mig ens ha ensenyat la necessitat de treballar i col·laborar en xarxa. I amb Mnemòsine ho fem.

Vull agrair a les persones que col·laboren amb els seus articles i ajuden que la revista segueixi el seu recorregut, i també a les que des del Consell de Redacció fan possible la seva publicació.

A totes elles, el meu agraïment.

Seguim treballant per a tota la comunitat de professionals dels museus!

 

Joan Vicens i Tarré

President