CA
ES
EN

F. Xavier Menéndez i Pablo

Diputació de Barcelona

F. Xavier Menéndez i Pablo (Barcelona, 1961) és historiador, arqueòleg i museòleg, i actualment és tècnic de patrimoni cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona (DIBA). Ha estat tècnic (1984-1986) i director (1990-93) del servei de Joventut de la DIBA, conservador de museus i tècnic de patrimoni cultural de la DIBA (1986-1990; 2000-2004; 2007-2008; 2011-2019); conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya (1993-2000); Director dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona de la Generalitat de Catalunya (2005-2007); i cap de la secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (2008-2011). Autor de diversos articles sobre política, legislació, gestió i aspectes professionals relacionats amb el patrimoni cultural. Vocal de la Junta de Museus de Catalunya i del Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.


Articles

Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018)

Introducció i context

F. Xavier Menéndez i Pablo

Data publicació: 21/03/2019

Abstract


D’uns anys ençà (des de 2008) hem ofert des de la revista Mnemòsine una crònica de les darreres novetats museogràfiques del país, per anys. Al número 5 vam abastar els anys 2008 i 2009; al número 6, els anys 2010 i 2011; al número 7, 2011 i 2012 i al 8, el segon semestre de 2012, el 2013 i pràcticament tot el 2014.

Ara, estem en condicions d’oferir una cinquena entrega, però aquesta vegada ho farem en capítols específics, separats, en format electrònic i en sis articles diferents:“Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015-2018). Introducció i context”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2015)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2016)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2017)”, “Intervencions museogràfiques a Catalunya (2018)” i “Intervencions museogràfiques a Catalunya: projectes”.

Aquesta iniciativa pretén, com hem fet fins ara, recollir les realitzacions museogràfiques (museus i exposicions permanents en museus, monuments i centres afins que siguin nous o que s’hagin reformat) dutes a terme en els darrers anys, així com els projectes en curs.

Paraules claus


Intervencions museogràfiques a Catalunya I

Any 2015

F. Xavier Menéndez i Pablo

Data publicació: 20/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2015. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Paraules claus


Intervencions museogràfiques a Catalunya II

Any 2016

F. Xavier Menéndez i Pablo

Data publicació: 19/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2016. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país

Paraules claus


Intervencions museogràfiques a Catalunya III

Any 2017

F. Xavier Menéndez i Pablo

Data publicació: 18/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2017. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Paraules claus


Intervencions museogràfiques a Catalunya IV

Any 2018

F. Xavier Menéndez i Pablo

Data publicació: 17/03/2019

Abstract


Crònica que recull les realitzacions museogràfiques -nous museus i noves o reformes d’exposicions permanents en museus, monuments i centres afins- inaugurades o obertes al públic a Catalunya l’any 2018. S’informa breument de cadascuna de les inauguracions detectades, amb dades molt resumides sobre continguts i inversions, obtingudes principalment de webs i mitjans de comunicació. Es segueix el següent ordre (segons titularitat): museus locals, Barcelona ciutat (museus públics ), Generalitat, museus privats i centres de MD. L’objectiu es evidenciar la gran quantitat de realitzacions any rera any sense una planificació de país.

Paraules claus


Crònica-resum d’esdeveniments museístics 2011-2012 o Intervencions museogràfiques a Catalunya el 2011 i el 2012

F. Xavier Menéndez i Pablo

Paraules claus


El Born Centre Cultural. Notes per a una anàlisi museogràfica

F. Xavier Menéndez i Pablo

Paraules claus


Intervencions museogràfiques a Catalunya el 2013 i 2014

F. Xavier Menéndez i Pablo

Paraules claus


Balanç de l'aplicació de la Llei 17/1990 de museus

F. Xavier Menéndez i Pablo

Paraules claus


Intervencions museogràfiques realitzades a Catalunya durant el 2008 i el 2009

F. Xavier Menéndez i Pablo

Paraules claus


Intervencions museogràfiques realitzades a Catalunya el 2010

F. Xavier Menéndez i Pablo

Paraules claus